Handicap

Handicap je pomůcka, která nám umožňuje udělovat hráčům handicap, postih. Využívat ho můžeme díky tomu, že každý hráč na našich turnajích má PDGL rating (až na nové hráče - ti ale hrají ve speciální kategorii MA4). Handicap tak není udělován "jen tak od oka", ale je závislý právě na ratingu a neustále se tak mění.

Handicap nám pomáhá zmenšovat rozdíly mezi hráči díky jednorázovému přičtení nebo odečtení určitého počtu hodů. Hráči, kteří jsou ve své kategorii 'příliš dobří' si ke svému výkonu v turnaji přičítají určitý počet hodů. Naopak hráči, kteří jsou ve své kategorii 'slabší' si od svého výkonu v turnaji odečtou určitý počet hodů.

Jak to funguje

Kategorie jsou odstupňované podle ratingu. V roce 2021 to vypadá takto:

Každá kategorie navíc má ratingovou hranici. Ta určuje, kolik hodů si hráč připíše nebo odečte. Vždy se přičítá nebo odečítá 1 hod/10 bodů, přičemž se zaokrouhluje. Hranice vypadají následovně:

  • MA1 - 860 -> hráči s ratingem pod 860 si budou od svého skóre odečítat hody*
  • MA2 - 760 -> hráči s ratingem pod 780 si budou od svého skóre odečítat hody*
  • MA3 - 650 -> hráči s ratingem pod 650 si budou od svého skóre odečítat hody*
  • MA4 - nemá handicapy

* Maximální handicap, který je na turnaji možné mít, je +-20.

Důležité navíc je, že hráč hraje celou sezonu v jedné kategorii (s výjimkou MA4). Pokud tak hráč začne sezonu v MA3, hraje zbytek sezony v MA3.

Co to v praxi znamená

Nejlépe si to vysvětíme na příkladu. Pojďme se podívat, jak by to vypadalo v konkrétních případech:

  • Na turnaj přijede hráč s ratingem 602 a hraje v kategorii MA3

Hráč už buď v kategorii MA3 v sezoně 2021 hrál, nebo se do ní přihlásil na základě svého ratingu. Hráčův rating je 602, hranice pro pozitivní handicap v kategorii je 650. Rozdíl této hranice a hráčova ratingu je 48 bodů, po zaokrouhlení 50. Hráč si tak odečte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je tak -5.

  • Na turnaj přijede hráč s ratingem 720 a hraje v kategorii MA3

Hráč sezonu začal s kategorii MA3 a postupně se zlepšil až na rating 720. Sezonu ale začal v kategorii MA3 a v této kategorii zůstane až do konce sezony. Maximální povolený rating v kategorii je ale 699, hráčův rating je tak o 21 vyšší než je maximální možný. Hráč si tak ke svému výkonu připočte 1 hod za každých 10 bodů. Jeho handicap je +2.

U všech ostatních kategorií funguje handicap na stejném principu.

Partneři a sponzoři UDGL

Jak už to tak bývá, ani UDGL by se neobešla bez sponzorů. Díky nim mají naše turnaje takovou úroveň. Pouze díky nim jsme schopni turnaje pořádat, odměňovat hráče a mít na turnajích tak pohodovou atmosféru. Našimi partnery jsou: